logo jubilate deo oene

2012Paascantate 'Ik zeg het allen dat Hij leeft'
Pinkstercantate 'Kom Schepper Geest' 
 Teksten Cor van Leeuwen
 Muziek Cor van Leeuwen
 Uitvoerenden Projectkoor Jubilate Deo
Kamerorkest d’Accordo uit Vaassen
Concerten / cantatediensten  14 april 2012 De Tabernakel, Vaassen (concertuitvoering)
21 april 2012 Hervormde Kerk, Oene (jubileumconcert)
20 mei 2013 Opstandingskerk, Nunspeet (cantatedienst Pinkstercantate)
Luister naar een geluidsfragment:
cd 2: De vrucht van de Geest (4,2 Mb)
Opname dubbel-cd met 4 cd’s verkrijgbaar bij de dirigent corvanleeuwen1959@gmail.com

Toelichting bij de Paas- en de Pinkstercantate

Een cantate is een koorwerk dat bestaat uit meerdere delen en dat meestal een bijbelgedeelte bezingt en toelicht.
De cantates van Cor van Leeuwen kenmerken zich door de bijbelse verhaallijn, die nauwlettend gevolgd wordt, maar ook door de uitwerking van de karakters en de emoties van de personen die een rol spelen in het bijbelverhaal. De cantates hebben geen solistische gedeeltes (geen aria’s of recitatieven) maar bestaan uitsluitend uit koorgedeeltes, waarin de mannen- en vrouwenstemmen elkaar afwisselen.
De verbindende teksten worden gelezen door een spreekstem, soms begeleid door het orkest.
Afwisseling ontstaat er ook doordat op verschillende plaatsen in alle cantates van Cor van Leeuwen het publiek (de gemeente) mee kan zingen, waardoor deze een actief deelnemer wordt in de cantates.
De orkestbegeleiding wordt gebruikt om kleur en dynamiek te geven aan de emoties in de tekst. De paas- en pinkstercantate zijn in eenzelfde stijl geschreven en vormen samen een tweeluik, waarbij Hemelvaartsdag als het scharnierpunt fungeert.

De paascantate volgt het opstandingsverhaal van Jezus zoals dat is verwoord in Lucas 24. Daarin komen veel personen voor, ieder met hun eigen emoties. Achtereenvolgens zijn dat de vrouwen die bij het graf komen en horen dat de Heer is opgestaan (blijdschap), de discipelen die dat in eerste instantie niet willen geloven (ongeloof), Petrus, bij wie de hoop, de twijfel en de angst elkaar afwisselen, en de Emmaüsgangers, bij wie de verwarring verandert in blijdschap. En uiteindelijk toont Jezus zichzelf aan alle discipelen. De koorgedeeltes worden omlijst met koralen: coupletten uit het lied Ik zeg het allen dat Hij leeft. De Paascantate sluit af met de Hemelvaart van Jezus zoals beschreven in het Lucasevangelie.

De pinkstercantate begint bij de hemelvaart van Jezus, zoals beschreven in Handelingen 1. Bij de discipelen is er in eerste instantie grote blijdschap, maar knaagt er toch wat onzekerheid als blijkt dat ze verder moeten zonder Jezus. De verantwoordelijkheid van Petrus, die de gemeente van Jezus mag gaan leiden, drukt zwaar op zijn schouders (Wat ben ik zonder de Heer?).
Op de Pinksterdag zelf zijn er in eerste instantie niet alleen blijde en verwonderde, maar ook sceptische toeschouwers. Toch overwint uiteindelijk ook hier de blijde boodschap. De koralen worden gezongen op de melodie van het aloude pinksterlied Kom Schepper Geest, maar met nieuwe, door Cor van Leeuwen geschreven teksten.

Sitemap © 1942 - 2024 Projectkoor Jubilate Deo Oene. Alle rechten voorbehouden.