Doe jij ook mee met Kerst?

Op 2, 9 en 16 december nodigen we alle kinderen van 4 t/m 12 jaar uit in 'de Ark' te Oene, om te komen oefenen voor de Kerstzangavond op 24 december. Onze dirigent zal met de kinderen een koortje vormen dat tijdens de Kerstzangavond gaan optreden.
De kinderen krijgen tijdens de repetitie ook iets lekkers. Kinderen uit de omliggende dorpen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Kom allemaal en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee! Je bent welkom in 'de Ark' om 14.30 uur!

Bijdrage Rabo Club Support

In de afgelopen periode werden we verblijd met de volgende toezegging van een bijdrage uit de Rabo Club Support actie: € 328,69. We zijn de leden van de Rabobank Noord Veluwe die op Jubilate Deo gestemd hebben zeer erkentelijk.

Het koor Jubilate Deo bestaat ruim 75 jaar. In de statuten van onze vereniging staat: ‘de vereniging stelt zich ten doel de zang te beoefenen tot verheerlijking van Gods Naam en tot genoegen en stichting van de leden; en heeft Gods Woord ten grondslag.’

Oorspronkelijk werd dit Woord als koor uitgedragen door middel van een kerstzangdienst en paaszangdienst in de kerk van Oene en het (door de weeks) zingen in tehuizen en tijdens zangavonden in de regio.

Sinds 2009 wordt elk jaar zo mogelijk een groot project ingestudeerd en uitgevoerd rond de kerstdagen en/of paasdagen. Daarnaast streven wij ernaar (delen van) het project, uit te voeren tijdens koopavonden in Epe, in kerken in de regio en in de kerk van Ohne, Duitsland. Met deze gemeente bestond al rond 1600 contact en in de jaren zeventig van de vorige eeuw is dit contact nieuw leven ingeblazen.

Dirigent Cor van Leeuwen heeft de artistieke leiding van de muzikale activiteiten en in gezamenlijk overleg met het bestuur en muziekcommissie wordt het repertoire vastgesteld. De muzikale begeleiding bij de optredens wordt verzorgd door kamerorkest d’Accordo uit Vaassen.

Wij staan open voor optredens op andere locaties, vraag ons gerust naar de mogelijkheden.